1η Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.

Σχεδιάσαμε την δικτυακή παρουσία της 1ης Παιδιατρικής κλινικής με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εμφάνιση του πλούσιου περιεχομένου που παράγεται από την κλινική.

Πελάτης

1η Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη

Website 1ης Παιδιατρικής Κλινικής: http://www.ped1.gr

Κοινωνικά Δίκτυα

Η δικτυακή παρουσία της κλινικής συνοδεύεται από διαχείριση των λογαριασμών κοινωνικών δικτύων της κλινικής. Οι λογαριασμοί κοινωνικών δικτύων προσέφεραν επιπλέον διαύλους επικοινωνίας της κλινικής με τα μέλη της και τους ασθενείς που εξυπηρετεί.

Τεχνολογίες

  • Photoshop
  • HTML
  • CSS
  • Javascript
  • PHP
© Copyright - Openteck