Ελληνική Εταιρία Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας

Η ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας υλοποιήθηκε στα πλαίσια δημιουργίας μίας σειράς ηλεκτρονικών υπηρεσιών της εταιρίας.  Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε ευρετήριο των κλινικών και των μελών της, ενώ παράλληλα υλοποιήθηκε ειδική ενότητα για τα μέλη της τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της.

Πελάτης

Ελληνική Εταιρία Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας

Website: http://www.eepao.gr

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

  • Ηλεκτρονικό ευρετήριο Κλινικών και μελών με δυνατότητα αναζήτησης ιατρών
  • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τα μέλη της όπως ενημέρωση βιογραφικού, προτάσεις περιεχομένου για το website,
  • Σελίδες κοινού με περιεχόμενο

Τεχνολογίες

  • Photoshop
  • HTML
  • CSS
  • Javascipr
© Copyright - Openteck