Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος
1η Παιδιατρική Κλινική
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Για την 1η Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης αναπτύξαμε έναν πρότυπο Παιδιατρικό Ιατρικό Φάκελο. Η εφαρμογή επιτρέπει στην κλινική να οργανώνει τις ιατρικές πληροφορίες των ασθενών της και να δημιουργεί τα ενημερωτικά σημειώματα με αυτοματοποιημένο τρόπο.

  • Πελάτης: 1η Παιδιατρική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Περισσότερες πληροφορίες

Βασική λειτουργικότητα

Η εφαρμογή του πρότυπου Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου Ασθενή που αναπτύχθηκε για την 1η Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης επιτρέπει μεταξύ άλλων την:

  • προβολή και καταχώρηση δημογραφικών στοιχείων,
  • αυτόματη δημιουργία οικογενειακού δέντρου,
  • αυτόματη δημιουργία καμπυλών ανάπτυξης,
  • καταχώρηση ιατρικών πληροφοριών για τις επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία και τις εισαγωγές στην κλινική,
  • καταγραφή της πορείας νόσου κατά την εισαγωγή,
  • καταχώρηση εργαστηριακών εξετάσεων αίματος ούρων, με δυνατότητα υπενθυμίσεων για μη φυσιολογικές τιμές παραμέτρων,
  • διαχείριση λιστών φυσιολογικών τιμών οι οποίες αλλάζουν με βάση το φύλλο και την ηλικία του ασθενή,
  • αυτόματη δημιουργία και εκτύπωση ενημερωτικού σημειώματος για τον ασθενή,
  • προβολή στατιστικών και συγκεντρωτικών αναφορών.
Hospital ERP

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής Ιατρικού Φακέλου χρησιμοποιήθηκε το προϊόν Hospital ERP της Openteck. Το Hospital ERP βασίζεται στο Open ERP, μία πλατφόρμα οργάνωσης επιχειρησιακών διαδικασιών. Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν Hospital της Openteck μπορείτε να δείτε εδώ.

Πρόσφατα έργα

© Copyright - Openteck