• ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

    Εφαρμογή διαχείρισης ιατρικών περιστατικών για τουριστικά ιατρεία και εκκαθάρισης μέσω ασφαλιστικών εταιριών

Εταιρική εφαρμογή εταιρίας Salamed

Για την εταιρία Salamed δημιουργήσαμε την εταιρική εφαρμογή διαχείρισης ιατρικών περιστατικών. Η  εφαρμογή επιτρέπει στην εταιρία να διαχειρίζεται online τα ιατρικά περιστατικά ενός δικτύου ιατρείων και να ολοκληρώνει την εκαθάρισσή τους με ασφαλιστικούς οργανισμούς. Η εφαρμογή λειτουργεί παραγωγικά για τέσσερα συνεχή έτη εξυπηρετώντας ετησίως χιλιάδες περιστατικά.

Περισσότερες πληροφορίες

Βασική λειτουργικότητα

Η εταιρική εφαρμογή της Salamed έχει αναπτυχθεί από την Openteck. Αποτελεί το αποτέλεσμα στρατηγικής συνεργασίας των δύο εταιριών όλα αυτά τα χρόνια. Μεταξύ άλλων επιτρέπει:

  • την οργάνωση και καταχώρηση ιατρικών περιστατικών,
  • την παρακολούθηση της πορείας τους κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής τους μέσω των ασφαλιστικών εταιριών,
  • την έκδοση παραστατικών,
  • την προβολή στατιστικών για τα περιστατικά.
Παρακολούθηση περιστατικών

Μέσω της πλατφόρμας οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα ιατρεία τα οποία διαχειρίζονται και να έχουν τη δυνατότητα εποπτείας των εργασιών τους. Για τον λόγο αυτό έχουν στην διάθεσή τους αναλυτικά γραφήματα στα οποία παρακολουθούν την πορεία των ιατρείων τους.

Περιστατικά ανά ημέρα

Περιστατικά ανά ημέρα

Περιστατικά ανά κατάσταση

Περιστατικά ανά κατάσταση

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και σε περίπτωση που επιθυμείτε να δείτε ένα demo της εφαρμογής απευθυνθείτε στην εταιρία Salamed μέσω του website http://www.salamed.gr

Πρόσφατα έργα

© Copyright - Openteck